InfoJobs

Des de setembre del 2014 hem estat ajudant a InfoJobs a desenvolupar la seva app Android, colze a colze amb el seu equip intern. Els dos punts més destacables d’aquest projecte són que InfoJobs treballa 100% amb metolodogia SCRUM, i que l’arquitectura de l’app està basada sobre patrons SOLID.