Carglass

Com tots segur que sabeu, Carglass és una de les empreses més importants pel que fa a la reparació i substitució de vidres d’automòbils. Carglass té dos fluxes de treball: Quan duus el teu automòbil al taller, o quan ells acudeixen a on és el teu vehicle per a efectuar la reparació o la substitució. En aquest segon punt és on entra Fewlaps: Permetre que els tècnics facin tots els punts del procés des del seu mòbil: gestionar el calendari de tasques, la comprovació d’stock, permetre que els clients signin documents amb el dit, imprimir tickets mitjançant una impressora bluetooth… tot el necessari per a oblidar les gestions en paper, les trucades, els documents signats i en resum, tot allò que pot donar peu a descoordinació o a errada humana.