1000 pigs

“1000 pigs és el lloc on trobar les últimes 1000 fotos que ha creat l’humanitat. Una fotografia real del món, sense localització, sense comptes d’usuari, sense ego. Simplement art, sentiments i instants.”

Sota aquesta descripció a Google Play hi trobem un experiment personal que hem proposat, per veure què passa quan se li dóna l’anonimat total a l’usuari. Aquesta app permet que l’usuari comparteixi una fotografia anònima amb tothom, i dóna per segur que la fotografia es borrarà quan es publiquin 1000 de més noves.

El sistema està format per una aplicació nativa, una pàgina web, i un backend muntat sobre el cloud de Google, l’App Engine.